Kunstkonsulent: Finnlanskogen barnehage, Skiptvet

Oppnevnt av Østfold RSU, 2010. 

Utførende kunstner: Viel Bjerkeset. Direkteoppdrag. Budsjettramme: 120 000. Ferdigstilt 2011

Stikkord for kunstprosjektet: Lys, bevegelse , endring.

I byggets arkitektur er gode lysforhold spesield vektlagt. Det finnes flere kvadratiske lyssjakter på hver 1m x 1m i taket i kunstområdet. Lyssjaktene er noe avskjermet i forhold til resten av rommet, og har gode lysforhold som skifter under årets gang. Komiteen har sett én eller fler av disse lyssjaktene som et velegnet sted for kunst.

Komiteen ønsker en kunst som er visuelt stimulerende. Den skal kunne kommunisere godt med de minste barna som er hovedmålgruppen i en barnehagen, og gi dem spennende kunstopplevelser utfra alder og modning. Det ønskelig at kunsten fungerer i ulike lysforhold, sommer og vinter. Barnehagens fellesrom er en viktig møteplass og vi ønsker oss noe som virker samlende og som gir rom for begeistring. 

Viel Bjerkeset Andersen har utført en skulptur/ vegginstallasjon ”Kaare” på veggflate, tak og i åpning til takvindu innendørs i allrommet. Kaare slynger seg fra veggen opp i himlingen og videre opp i et overlys. Et vesen som spiller på lag med skiftende lysforhold. ”Kaare” kan gi assosiasjoner til en orm med hode og hale, der halepunktet innehar noen av solurets kvaliteter og vil reflektere solens lys visse tider av året.

Kunstners hjemmeside:

KAARE av Viel Bjerkeset Andersen