Kunstkonsulent: Korsgård skole

2008. Kunstkonsulent KORO, Korsgård skole Askim. Direkteoppdrag. Kunstnere: Irene Nordli i uterom, og Liv Tandrevold Eriksen veggarbeider.

Irene Nordli har laget en fire meter høy mosaikkbesatt skulptur som lyser opp og preger uterommet foran skolen med sin farger og sin store størrelse. Skulpturen ”Bjørnstjerne” tar utgangspunkt i hybriden, fabeldyret og eventyret.

Liv Tandrevold Eriksen har utført en veggtegningen ”tenk at vinden” som dominerer veggflatene innendørs i allrommet. Hun har tatt utgangspunkt i papiret som objekt for utøvelse av tanker og ideer på et grunnleggende nivå.

Kunstners hjemmeside:

BJØRNSTJERNE av Irene Nordi