Kunstkonsulent: Østsiden sykehjem

tilbake >> kunstkonsulent – kurator – oppdrag >>

Oppdrag som kunstkonsulent sammen med Kristin Sæterdal for Østsiden sykehjem, Fredrikstad kommune, 2013- 2015. Sykehjemmet bygges for 65 beboere med demens og et dagsenter.

Kunstprosjektet er fundert på kunnskap om hvordan sanseinntrykk kan bidra til stimulering i en skjermet hverdag, gi assosiasjoner, vekke minner og stimulere til samtaler rundt dette. Tre kunstnere ble engasjert til direkte oppdrag etter prekvalifisering: Hanne Heuch, glasskunst i foaje/seremonirom, Stefan Christiansen til vegg i storstuen og Maria Rodrigues til relasjonelt prosjekt med brukere av dagsenteret. I tillegg ble det innkjøpt løskunst fra Andreas Glad, Minna Lappalainen, Thorbjørn Sørensen, Bente Vold Klausen, Inger Johanne Nygren, Kristine Fornes og Vegge & Kolsrud til oppholdsrommene i alle avdelingene. Budsjettramme: 1,7 mill. Ferdigstilt sept. 2015.

EKSTERNE LINKER:

BYGGE-SETT – Stefan Christiansen

Dagsenteret på Østsiden sykehjem: kunst basert på et relasjonelt prosjekt av Maria Rodrigues

Kunstprosjektene på Østsiden Sykehjem, Fredrikstad Kommune