Kunstkonsulent: Trosvik skole

Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole. 

UNDER OPPFØRING: STED OG IDENTITET – kunstprosjekt i uterom, Kulturetaten, Fredrikstad kommune

  • Kunst som styrker skolens attraksjon og identitet 
  • Kunst som er stimulerende og engasjerende for elevene 
  • Kunst med høy kunstnerisk kvalitet 
  • Kunst som kan oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år

Kunstutvalget ønsker et prosjekt som går i dialog med stedet og brukerne. Den skal være med på å understreke Trosvik skole som et sted som orienterer seg rundt skoleelevenes verden og kommunisere godt med hovedmålgruppen. På den måten kan kunsten bli identitetsskapende for elever, ansatte og andre brukere av skolen, og gi stedet forsterket identitet og attraksjonsverdi. Kunsten skal være med på å gjøre Trosvik skole unik og et sted å være stolt av.

Kunstprosjektet kan bidra med å styrke de unges identifisering med sitt fysiske miljøet, gjennom formspråk eller den kunstneriske prosessen. Kunstutvalget ønsker et prosjekt som kan engasjere og gi rom for begeistring. Kunsten vil være en del av elevenes daglige læringsmiljø, og kan gjerne reflekterer skolen som et sted for læring.

Kunstutvalget ønsker å innføre kunst i miljøet ute som kan binde området sammen og virke samlende og utjevnende med hensyn til fornyelsen av skoleanlegget som helhet. Selv om kunsten kan ha et konseptuelt utgangspunkt må den ha et tydelig visuelt uttrykk.

Kunstutvalget ønsker et kunstprosjekt i et område som er mest mulig offentlig, slik at flest mulig får glede av kunsten. Utførende kunstner vil arbeide i dialog med utomhusplan, og eventuelt erstatte planlagte elementer med kunst. Arkitekten vil tilpasse seg kunsten og venter med å prosjektere området til kunstnere er bestemt.

tilbake >> kunstkonsulent – kurator – oppdrag >>

Det ble utlyst en prekvalifisering, og tre kunstnere/ kunstnergrupper ble invitert til en idékonkurranse. 

Prosjektet FRED ble valgt høst 2018. Prosjektet er i prosess. Utførende kunstnere: Aleksander Stav & Lars Skjelbreia