Primordia – matter drawn together

SOLOEXHIBITION

Galleri Røed Jeløy

September 1 – Oktober 17  2021

Utstillingenbestår av 12 store abstrakte malerier. Tittelen henviser til natur i vid forstand og til en bevegelse. Alt er laget av det samme sære stoffet; Primordia (Lucretius 95-55 fvt). I dag ville vi kalt det for atomer, kvarker, partikkelstrømmer, materiens energi. Byggeklossene til en verden i kontinuerlig flux.

På samme måte kan den rennende våte malingen rask endre seg. Plutselig er det noe der, for så å forsvinne igjen. Lerretet fungerer som utgangspunkt for uendelige mulige komposisjoner. Substanser blandes, maling drypper og renner, prikker, streker, bølger, strømmer, lag på lag, får vokse til en visuell masse som balanserer mellom orden og kaos.

Maleprosessen sees på som en performativ utveksling mellom kunstner og materiale, der de materielle egenskapene til begge kommer til uttrykk. Formatene har blitt større for å samsvare mer til egen kropp.

Felles for arbeidene i utstillingen er at de søker en tilstand der det er mulig at noe kan være to ting samtidig. Både enkelt og komplekst, vaklende og stødig, og å skape et slags tvisyn.

Utstillingen er støttet av Kunstsenterne i Norge (KIN)

Alle foto i galleriet: Mats Linder