det var en gang
SEPERATUTSTILLING

ØSTFOLD KUNSTSENTER, Fredrikstad

21. september– 28. oktober 2007

Utstillingen består av malerier (olje på lerret) og maleri direkte på vegg, presentert i en installasjon.

Maleriene i utstillingen viser forenklede figurasjoner med forholdsvis begrenset fargeholdning. Arbeidene har referanser til natur og naturens konturer. Billedelementene er ofte repetert og malt flatt i flere lag. Transparente malingslag gjør at man kan se flere overlappende lag innover i bildene og det skapes en illusjon av romlighet. Landskapsscener fremtrer på en nesten klisjeaktig måte, som et visuelt minne. I andre malerier opptrer billedelementene frigjorte uten noen forhold til rom, som i et drømmeunivers. De blir til rekker og mønstre av fiuralitet, eller til en biologisk masse ute av kontroll. Dette forsterkes ytterligere av at bildene fortsetter videre på veggen og vokser ut over sin egen ramme. Maleriene blir til stillbilder, eller fikserte punkter, i en mer flytende materie der elementene synes å løse seg opp.

Utstillingen Det var en gang viser eventyrlige landskapsscener uten hendelsesforløp – en tømt verden som peker tilbake på den som ser og åpner for sinnbilder, drømmer og fantasi. Når billedelementene oppløses, gir det videre assosiasjoner til naturens vekst og forfall – som et Momento Mori i et videre perspektiv, eller som direkte kommentar til dagens klimadebatt.