LIft me up put me down
SOLOEXHIBITION

GULDEN KUNSTVERK, Nedre Eiker

29. Aug – 20 Sep 2009

Eventyrets univers kan minne om den tilstand man er i rett før man faller i søvn. En flyktig tilstand med flytende overganger, og dagens bevisstheter blir oppslukt av drømmens uvirkelige og mentale bilder. Hege Liseth er interessert i de forskjellige lagene av virkelighetsopplevelse, der enhver realitet kan fortone seg som en drøm sett fra et annet ståsted. Gjennom et mylder av former oppstår nye landskap som grenser mot det uvirkelige, eventyrlige eller absurde og man får lyst til å gå inn i motivet og oppleve nye fortellinger.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.