YES NO maYBE :NONLINEAR DYNAMICS
SOLOEXHIBITION

Rygge kunstforening

13.10 – .28.10.2018

Utstillingenbestår av malerier, tegninger og animasjonfilm.

Tegninger og malerier har en lagvis og repeterende oppbyggingen av enkle spor og formasjoner, knyttet til natur og symbolbruk.

Slik som ord og skrifttegn er tankens konkretisering og forsøk på å kommunisere, så jobber hun i bildene med et slags tankens utseende. Det finnes et ønske om å danne en forståelse av koblingen mellom kropp og sinn.

Gjennom et spill av overlappinger og drodlinger utforskes  muligheter i det visuelle språket for å reflektere motsetninger. Frihet ogkontroll, flytende og solid, tilstedeværelse og tomhet, fragment og helhet er kontinuerlig i konflikt. Liseth er opptatt av naturens iboende usikkerhet. Dualitetene blir et bilde på ustabilitetene i livet, der ett element ikke kan eksistere eller bli forstått uten det andre. Kontrastene er en forutsetning for bevegelse.

I denne utstillingen vises også to animasjoner. Filmene er i stor utstrekning håndtegnet. Tegningene er enkle, fabulerende og intuitive og veksler mellom å vise representerende situasjoner og helt abstrakte konstruksjoner.