img_9150_closeup

Full text from all contributors to the project DO WE FIGTH FOR PACE?,  september 2014

 

“Mennesker som leker tar ikke livet av hverandre, for hvem skal de leke med da?”

Krigen skaper aldri fred

Ønsker vi egentlig å leve i fred? Krig gir historisk prestisje. Krig skaper formuer, tapere og helter. Kanskje vi vil ha det sånn?

I forsvinnende liten grad brukes krefter til å problematisere hatet som drivkraft i en krig. Hva slags psykologiske og følelsesmessige prosesser kan drive frem et hat så sterkt at unge gutter og voksne menn tar livet av små barn?

I mellomkrigstiden håpet Albert Einstein på psykologien som verktøy til å forstå og dermed temme verdens irrasjonelle ondskap. Han henvendte seg til den han anså som den fremste kapasitet på området – Sigmund Freud.

De to møttes bare én gang, i Berlin i 1928. Det intellektuelle utkommet av samtalen vet vi lite om, men Freuds noe overbærende kommentar etter møtet kan alene oppleves som en inspirasjon til fred mellom ulikt folk: «Han (Einstein) hadde like mye greie på psykologi som jeg har på atomfysikk. Derfor hadde vi en meget behagelig samtale.»

Selv om Einstein er borte, og resultatet av hans interesse for krig og psykologi ikke er hans fremste bidrag til vitenskapen, finnes det ingen grunn til å slippe temaet. En person med et balansert selvbilde kan møte verden med åpenhet og tillit. Stoltheten tar ikke overhånd, og nederlag kan innrømmes.

Slik er det også med nasjoner. Et land med et godt kollektivt selvbilde har neppe behov for å gå løs på naboen fordi han har lengre kystlinje, mer olje eller tror på en annen gud. Gamle idealer som ære og prestisje blekner for å gi plass til mer moderne dyder som respekt og toleranse. Vi blir faktisk klokere med tiden.

Fred er noe som starter midt inne i hver enkelt av oss, og som forplanter seg til verden rundt. Jeg håper derfor det er flere enn meg som blir trist ved synet av NATOs toppmøter, der middelaldrende menn i stive dresser behandler krig som om det er uunngåelig, og fred som om det er noe som kan vedtas.

Hvor er de dristige tankene? De modige spørsmålene som ikke først og fremst har til hensikt å pleie diplomatiske forbindelser til fete eksportmarkeder? Hvor er viljen til å tenke nytt? Til å ta menneskenes mentale helse på alvor, og hatet ved roten? Hvor er psykologene, antropologene og kunstnerne? Og hvor er kvinnene?

«Alt hva fedrene har kjempet – mødrene har grett.» Hvorfor har mødrene tatt til takke med passiv gråt? Hvorfor har de ikke reist seg, og krevd sin rett? Retten til å få beholde barna sine. Til å få leve et noenlunde rikt og kjærlig liv i fred. Kan det være fordi kvinners tankegods undervurderes, usynliggjøres og latterliggjøres?

«Hold kjeft, kjerring! Det er krig nå.»

Ikke helt usannsynlig. Men nå må det bli slutt på griningen. Vi har fått stemmerett.

Jeg savner tankegodset fra tidenes førstedame Eleanor Roosevelt, som aldri lot frykten for å bli stemplet som «naivt kvinnfolk» ta overhånd. Hele livet arbeidet hun for å fremme forståelse og respekt mellom mennesker. Da FNs sikkerhetsråd vedtok den internasjonale menneskeretts-konvensjonen i 1948, var det i stor grad takket være sterk lobby-virksomhet fra Eleanor Roosevelt.

Historikeren John Kenneth Galbraith har sagt at hun «mer enn noen annen person i sin tid viste at en amerikaner virkelig kunne være en verdensborger».

Nei, jeg påstår ikke at kvinner er snillere og bedre enn menn. Jeg påpeker bare at ubalansen er åpenbar. I NATO, i FN og i EU-toppen. Og den er neppe hensiktsmessig. Verden er utstyrt med to øyne. Hvorfor velger vi da å lukke ett av dem? Mennesket er utstyrt med kropp og sinn. Hvorfor er det bare kroppen som tas på alvor?

Jeg har ikke svarene. Jeg bare spør. Uten spørsmål – ingen svar.

Kathrine Aspaas

 

 

——————————————-

 

 

PEACE

 

BE PEACE ON YOUR INSIDE!

BE PEACE ON YOUR OUTSIDE!

 

Many people experience inner disturbances, chaos, war and hopelessness

– in spite of external calm and peace…..

Some people experience inner calm and peace

– in spite of external disturbances, chaos, war and hopelessness….

BLESSED BE YOUR INNER AND YOUR OUTER BEINGS!

BLESSED BE FATHER HEAVEN!

BLESSED BE MOTHER EARTH!

BE PEACE ON YOUR INSIDE!

BE PEACE ON YOUR OUTSIDE!

Liv Børsand

 

 

——————————————–

 

 

Do we fight for peace?

On a global scale, it would be great to see an equal amount of time, energy and money put into peace as opposed to war. The benefits for the entire world would be enormous. In that respect, we should fight a bit more for peace.

On a local scale, I do think that if people make an honest attempt to understand the other, then there will be a much better chance at peace. If someone in Israel can understand what is happening in Gaza and its impact, and of course vice-versa, then there is a much better change at dialogue. Walking in the shoes of someone else can have a tremendous influence on breaking down barriers between two sides. In that respect, education and teaching people how to build bridges in their everyday lives is an important aspect of creating a safer, more prosperous future.

 

Richard Dion

 

 

——————————————–

 

 

 

 

                                                                  BE-HAVE

 

 

 

Tulle Ruth

 

 

—————————————–

 

 

Medskapere

Vi er alle medskapere. Bli en bevisst positiv skaper i tanker ord og handling.  Ignorer Krig! For å kunne bidra med fred,vær fred. Vær en brobygger ved å vise toleranse, barmhjertighet, empati. Vis respekt for hverandre. La en felles tanke om fred bli manifistert for en bedre verden.

Ninni Brede Rossavik

 

 

——————————————

 

 

I Am Not Fighting

I am not fighting for peace….I create peace within and around me.

Fred oppstår ikke i våre polare tanker – men i et feltet vi skaper med våre hjerter…kjærlighet i feltet av enhet vi skaper med kjærigheten i våre hjerter.

 

Ambrika Christen

 

 

—————————————–

 

 

Dog´s Corner, Hiroshima Peace Park, 20th August 2014

Perhaps they´re the grandchildren or even the children walking their dogs. Some of them look old enough to have witnessed the tragedy but not at this place. Then they wouldn´t have been sitting there now with their dogs. Talking, laughing, barking. 69 years makes people move on. But had they been sitting where they sit now on 8:15 a.m., 6th August 1945, the devastating flash would have wiped them out. Man´s greatest ability is to move on. His greatest flaw to forget. On and on we keep forgetting the prize to be paid for claiming our rights, beliefs, truths and forcing them upon others. New wars are started. New sacrifices made in the name of God, Truth, Freedom and Civilization. But the children of Hiroshima knows that a park with benches where dogs can meet and play are better than gardens with fences with dogs to beware and fear.

At this day a landslide kills 39 people. Tragedy strikes again. But again the children of Hiroshima prove that when you fall you will rise if someone is there to catch you.

Rune Kreutz, Hiroshima, 20.08.2014. To the memory of those who died today and those killed 69 years ago. Embrace and cherish peace. Newer forget the prize of war.

 

 

———————————–

 

 

Å Digge

Jeg synes generelt at folk rundt om i verden bør begynne å “digge” mer og krige mindre Et veldig kjent sitat som inspirerer meg er dette fra kloke Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. I en verden hvor gapet mellom fattig og rik vokser seg større vil ulikhet og uro også vokse frem. Tre esensielle stikkord slik jeg ser det er: mer rettferdig fordeling, respekt for hverandre og utdanning til alle.

Kjersti Okkelmo

 

 

————————————–

 

 

Piece Come From Within

Jeg tenker umiddelbart på Eileen Caddy sine ord som jeg ofte forteller andre ord. Fred kommer innenfra noe også Budda sa. Piece come from within. Stop looking without. Her er utdrag fra Eileens fredstale som jeg synes forteller mye og som kan bidra til en tankevekker hos noen og enhver. “How easy it is, for each of us to say of course I want universal peace, but there’s nothing  I can do about it. After all I am only one person. I’ll leave it to the politicians. So what do we do?  We hide in our little shells and allow the issue of the peace of the world to fade into the background because we feel powerless.

What can I as one individual do about it? Where does my responsibility lie? I can talk about universal peace, but that won’t bring it about. I can write about it, send out pamphlets and go on protest marches, but that does not create peace. We can even have large conferences among nations about peace, but they don’t make it happen.

We all long for peace and yet we go about it in the wrong way. Instead of starting at the top, we need to start at the foundations. As we think, so we are. As a nation of people thinks, so it is.         If its outlook is aggressive or defensive, it will surely create war.

When there is jealousy, greed, hatred at the heart of a nation, no amount of talking about peace will bring it about. Change the thinking, the consciousness of a whole nation and you will see its foreign policy change too. The world can only be saved from destroying itself by a change of consciousness. This cannot be brought about by lecturing people, or criticizing governments.        It is not other people who need to change, it is we ourselves.

Universal peace starts within each individual. It starts within me and you. It is like a stone thrown into a pool of water. The ripples spread out and out, but they start at the very centre”.

“Å dømme er en svakhet. Å observere er en styrke”

De aller fleste mennesker dømmer andre mennesker utifra sitt ego ståsted.

Om alle forstod at vi er som celler i en kropp ville man ikke dømt andre mennesker. Alt handler om å observere at andre er annerledes enn oss. Ingen er bedre andre – bare annerledes og det skaper det utrolige, rike “puslespillet” vi er en del av.

Uvitenhet er slik jeg ser det verdens største utfordring.

 Camillo Løken

 

——————————————————–

 

 

 

 

Tilgivelse 

Veien til fred går gjennom tilgivelse. tilgi deg selv, tilgi dine fiender.

David Tehrani

 

 

——————————————————

 

 

 Et råd på veien 

Alle land fører Forsvar, så hvem angriper? Et godt råd på veien til fred: NEKT MILITÆRTJENESTE!

Espen Grafitti 

 

 

——————————————

 

 

Humans

We are a growing group of HUMANS from all walks of life who consist of mothers, fathers, scientists, teachers, doctors, inventors, housewives, and many other ordinary people who care about other humans.

If it`s not good for everyone it is not not good at all…

 

Hilde Salvesen

 

 

—————————————-

 

 

Mothers

-Vis meg en mor som vil bombe uskyldige barn. Erstatt dagens ledere med mødre, og kloden ville vært et fredeligere og grønnere sted.

-Let the mothers rule the world!

Mona Sprenger

 

 

—————————————

 

 

VI KAN SKAPE EN FREDLIG VERDEN – HVIS VI VELGER Å GI DET PRIORITET

Med krigshandlinger i Gaza, Nord-Irak, Syria og Ukraina ser det på slutten av august 2014 dystert ut.

Fredsbyggingen i Irak, Afghanistan og Midt-Østen ser ut til å gi få resultater. I Bosnia Herzegovina og Kosovo tror mange jobben er gjort, men det er i dag apartheid og spenninger som kan blusse opp igjen.

Det er nesten et mysterie når vi tenker på det store misforholdet mellom de menneskelige og økonomiske ressurser som er satt inn i fredsbygging og den reelle freden som blir skapt. Vi må spørre; Er det noe fundamentalt galt med måten vi prøver å bygge fred på?

Jeg mener det.

Vi satser for mye på å bygge sterke fungerende stater som kan holde konfliktene under kontroll på bekostning av dialog og forsoning mellom menneskene som bor i de samme statene. Dersom vi virkelig ønsker fred må det satses langt sterkere på å bygge opp freden nedenifra. På denne måten vil politikerne kunne beholde makten selv om de våget å bryte voldsspiralen.

En massiv mobilisering av fredsforkjempere er nødvendig. Den propaganda og de ressurser som brukes for å rekruttere krigere må matches av en tilsvarende satsing på å bygge opp fredshærer; dialogarbeidere som innser at fredsbygging ikke er et prosjekt, men langvarige politiske prosesser som på steder som i Midt-Østen og Afghanistan vil ta en generasjon. Men hvis det betyr en tilnærmet normalisering for de generasjoner som kommer etter, så er det verdt det.

Fred er mulig.

 Steinar Bryn

 

 

—————————————–

 

 

Fredsmarsjen

Jeg startet Fredsmarsjen i Fredrikstad i 2001, etter terroren i New York og invasjonen i Afghanistan. Verden var nærmest av hengslene, og verdens befolkning vettskremte. Jeg ville ikke sitte i sofaen og bare se på galskapen. Tanken var, og er, at hver og en av oss har et selvstendig ansvar for å si ifra om at vi IKKE vil ha krig og terror som midler for å løse konflikter. Onsdag 31.oktober 2001 gikk jeg den første fredsmarsjen. Onsdag 27.august 2014 gikk 15 i fredsmarsj nummer 691. Tanken er fremdeles at ALLE, hver og en av oss, har et ansvar for å si ifra. Vi kan ALDRI gi oss. Fredsmarsjen i Fredrikstad gjør det ikke.

Jan-Kåre Fjeld

 

 

—————————————–

 

 

INNI OSS

9-åringen i huset tenker at fred er noe vi har inni oss. Og at det handler om å være snille mot hverandre. Jeg tror vi kjemper for fred i fremtiden ved å vise barna våre vei. Ved å lære dem å elske seg selv, respektere andre og å kjenne glede ved å anerkjenne andre mennesker og respektere forskjeller. For meg handler fred om kjærlighet, respekt, anerkjennelse og ydmykhet. Raushet, godhet og nestekjærlighet. Og så tror jeg at det er viktig for fred at vi forsoner oss med at vår tid på jorda er så utrolig kort, som et lysglimt. Og at den tiden må fylles med mening og godhet;) Life is to short to fight! Love<3

 

Nina Sandaker

 

 

———————————————-

 

 

…   PEACE  BEGINS WITH ME  …

Sender ut en bønn inatt ..

om fred og frihet for jordens Skatt ..

Små barn av verden …

Måtte fred og frihet få følge dem på ferden ..

Gjennom livet ..

I lyset …

… Jeg ber …

I drøm, håp og Tro på FRED …

.. For Gaias barn ……

Synnøve Nuria Løken

 

 

——————————————–

 

 

 

 

Verdens navle er der hvor du er

Vi mennesker lever våre liv, med de beste intensjoner. Når resultatet viser negativt er det ofte motet til å rette det opp igjen, det står på. Her hjelper ikke selvforsvarets mot. Nei, dette motet har en annen kvalitet og må tåle en bøyd stolthet, en aktivert ydmykhet og en ren kjærlighet som eneste intensjon; å skape fred fra hjerte til hjerte som eneste driftsresultat.

Tok et valg med kun et fokus og det inkluderte at alle involverte skulle stå igjen som vinnere. Valget var tatt. Uannsett bakgrunn for konflikten.

Å skape fred i relasjon mellom en mor og en far som har vært skilt i årevis.

Til våre to barn.

Når visjonen om fred står klarere enn minnet om årsaken til konflikten.

Når kjærligheten for barna står sterkere enn en såret stolthet.

Når et splittet sinn i oppmerksomme øyeblikk får smaken på sinnsro.

Når fremtid er den eneste tanken og sansene aner lukten av fryd og fred i den.

Når du innser at for at du skal ha ’rett’, betyr at den andre har ’feil’, der én vinner og én taper. Det er et regnestykke hjertet vet ikke vil gi noen fortjeneste på lang sikt.

Rollen som forelder skapes igjen og igjen, og det inntrykket du gir her og når står sterkere en fortidens innsats og det du sier om fremtiden.

Det må handling til. Her og nå. Et eneste ord kan fristille hele konflikten. Den lindring kan ingen lege, venn eller fest gi.

Så når verdens navle er der hvor du er, så kan det like gjerne være deg som tar det første steget. Magiens nøkkel er at intensjonen må være betingelsesløs.

Vi gjorde gode valg.

Wenke Anita Sele

 

 

—————————————————-

 

 

 

 

Helheten

På et øyeblikk forandret historiefortellingen fortegn. Fra minus mot pluss. Den viktigste fortellingen av alle fra forelder til barn; historien om vår familie.

Et lite bidrag for verden – en hel verden av forskjell for barna.

Alle har sine liv å leve, feil og rett å gjøre. Hva med deg, har du noe uprøvd som kan endre fortegn i ditt liv?

Helheten er alltid større enn delene, og viser vei til virkeligheten som den er, bakenfor våre begrensende tanker og illusjoner. Ved å imøtekomme kroppens språk og hjertets alkymi, og ved å lytte i stillhet til sjelens alkymi og stemme, som er både i oss og en del av dette som er større enn oss, kan vi, ta imot, omfavne og integrere frykt, smerte og overlevelse, og slik få tilgang til vår indre visdom og leve vår kildekraft og autentiske liv ut fra en sunnere sjel og med helhjertethet.

Vi er alle unike som stjernene og skaperen av våre egne liv. Selv om vi er skapt av livets kraft, er skaperkraften størst av alle. For meg er skaperkraften ren kjærlighet. Vi kan ikke skape uten kjærlighet og tillit til det ukjente.  Skaperkraft og kjærlighet er alt og ingenting, men finnes der pust, bevegelse og energi styres og omfavnes av naturens lover, i enhet og full tillit til alt som er.

Katrine Legg Hauger

 

 

———————————————–

 

 

 

En gylden regel

Jeg tenker at hvis vi alle i større grad ser på hvordan vi selv kan bidra til fred og forståelse i stedet for å se hva alle andre gjør “galt”, er vi på god vei til en bedre verden. Dessverre preges vi ofte av (for å bruke et bibelsk uttrykk) at det er lettere å se splinten i vår brors øye, enn bjelken i vårt eget. Når fokuset ensidig ligger på motsetninger, er det vanskelig å oppnå en følelse av fellesskap. Vi må være rause og søke å forstå hva som ligger bakenfor ord og handlinger før vi dømmer andre. Vi lærer barna våre den gyldne regel – du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot dem – klarer vi selv å følge denne regelen?

Eli Rudshagen

 

 

————————————-

 

 

Til Ofrene

Jeg syns det politiske utgangspunktet blir for vagt, og delvis i strid med det jeg står for. Jeg tar sterk avstand fra Yoko Ono, og ble ikke akkurat begeistra for Mooji. Verden trenger etter mitt syn verken flere superstjerner som diller uforpliktende om “peace” uten å ta stilling til de systemiske realitetene under kapitalismen (som de selv aktivt opprettholder), eller religiøse guruer. For meg blir “fred” helt abstrakt og fjernt når undertrykkerne bruker våpen. Jeg er ikke for fred så lenge det er undertrykkelse.

Brobygging er bra dersom begge parter er enige om at det skal være like mange filer hver vei over broen. At mange har godt av å snakke sammen, er vanskelig å være uenig i, men problemet slik jeg ser det er at ord brukes mest for å glatte over reelle konflikter. Kapitalismen og imperialismen lar seg ikke snakkes i hjel. Jeg syns vi bør støtte den undertryktes kamp for frigjøring, og ikke en idealistisk illusjon om “fred” for fredens skyld. Forøvrig handler ikke dette om at jeg ikke støtter følelser, noe jeg har mye av når det gjelder dette temaet, heller tvert imot: jeg ser en selvutnevnt guru i videoen som bruker følelser som gimmick, som stil. Jeg er mer opptatt av følelsene til ofrene på Gaza.

Anders Eiebakke

 

 ————————————————-

 

 

Ut Over Oss Selv

Vi blir en viktigere nasjon enn det størrelsen tilsier fordi vi har et engasjement ut over oss selv.

 

Anniken Huitfeldt

 

 

————————————————–

 

 

CAN       YOU       HEAR      ME?

CAN YOU HEAR ME? YES?

YOU CAN’T HEAR ME?

I CAN HEAR YOU!

PLEASE TALK TO ME?!

WHY?

I LISTEN TO YOU!

I WILL LISTEN TO YOU! YES!

YES I HEAR YOU!

 

Bodil Røvik-Larsen

 

 

 ————————————-

 

 

Seeds of wonder creates wonders (Frø av undring skaper underverker)

 

Dette utledes fra at mennesker kun kan gi slipp på og forandres gjennom “frø og spirer” til ettertanke og undring. Mennesker kan ikke gjennom beviser eller forsøk på overbevisning gi slipp på sine “prinsipper” uten at det skapes undring. Deres frihetsbehov krever at de selv erkjenner og ser begunstigelse av endringer gjennom undring.

Bengt Svensson

 

 

——————————————-

 

 

 

Can we fight for peace?

Hvordan kan vi få fred i verden når mennesker er i kamp med seg selv?

Fanget av ego og tankespill.

Hvordan kan man få fred i verden når verdensledere styres av maktspill og penger?

We must start with our children see and set them free.

Do not gag them in bad pattern, support them to be free, learn to live in the moment and let them rest in their hearts.

Om vi ikke ser hva som ER men heller leter etter hva som kan være,vil vi aldri bli tilfredsstillt  I AM <3

Gunn Møller

 

 

——————————————-

 

 

Tillsammans är vi starka

Jag är uppväxt i Sverige, har bott länge i Norge och bor just nu en period i Berlin, Tyskland. Jag bor inte i ett område med krigskonflikter, och jag kommer inte heller ifrån det. På radion hör jag om IS (Islamisk Stat), om kriget i Syrien och om konflikter i Ukraina. Landet som faktiskt ligger närmare Berlin än vad Norge gör.

Hur kan vi skapa en mindre konfliktfylld värld? Mooji pratar om kraften av förlåtelse och om att se människan bakom fasaden. Och jag håller med. Vi behöver se varandras likheter istället för olikheter. Men det kan motverkas också på en strukturell nivå. Jag tror att rasism och rädsla för det främmande kan motverkas genom organisering och välfärd. Alltså god gammaldags politik!

De ekonomiska olikheterna; klasskillnaderna mellan olika länder, mellan olika delar av samma stad; gör att samhället fragmentiseras. Grupperingar uppstår och där också konflikter. Segregeringen måste brytas. De stora ekonomiska skillnaderna i världen utgör den potentiella faran för krig.

Lösningen kan vara att ta från de rika och ge till de fattiga. Som den franske ekonomen Thomas Piketty säger:

“When it comes to decreasing inequalities of wealth for good or reducing unusually high levels of public debt, a progressive tax on capital is generally a better tool than inflation.”

Ebba Moi

 

 

—————————————

 

 

Sjelefreden

Finn freden i eget indre sted.

Slik at all den kjærligheten som er oss med.

Kan åpnes fra helt nye sted.

I eget indre vi ei er mindre.

Alle er vi like store, også de mindre.

La freden ditt indre finne.

Fra eget sjelehjerte sinnet.

Da trenger du ikke lenger handle,

utfra alt det andre.

Som sitter i ditt minne om masse,

Sorg, Savn og Sinne.

La ditt minne få skape fred i ditt

indre.

Når du atter sjelehjertefreden

i eget indre finner.

Så skapes og de vakreste minner

om kjærlighet og fred i eget indre.

Om alle gjorde dette, hva er det da

mere å krige og sloss om?

Intet som sliter i det indre.

Da er freden funnet i eget indre, og

i eget minne.

Som da kan sprees fra det indre også

til andres minner.

Reidun Haavik

 

 

———————————

Oneness

Oneness is to see/feel and be in oneness. To see from a place beyond the bounderies of definitions. To truly see everything as one is a gift we all have inside. it will transform us from a seperated place within us to become whole and comeplete. This is self love and also ultimate peace. And when we truly love ourselves conflict is of no intrest. Because beyond light and dark there is oneness. And oneness does not seperate. Duality dissolves as it is touched by this awesome power within us. The power to be, and surrender to this moment. Everything is exactly as it should be in this moment now. We are one.

Ida Kristiansen Balle