MOTHER TREE : Sommerlyst barne- og avlastningsboliger, Tromsø kommune 2022

B a k g r u n n  o g  i d é :

Sommerlyst barne- og avlastningsboliger oppføres i massivtre med fokus på naturlige materialer. Dette var inspirasjonen bak verket Mother Tree.

Undersøkelser om trevirke og bærekraftig skogbruk ledet meg til forskning om hvordan trær er forbundet – , kommuniserer og samhandler med hverandre. Dette ble starten på kunstverket i vestibylen, en installasjon av abstrakte malerier på veggmonterte plater og tegninger direkte på vegg.

Trær har en fotosyntesekapasitet som gir næring til hele jordsmonnet. De er limet som holder skogen sammen, spesielt de største og eldste trærne, ‘mødrene’. De kommuniserer med hverandre, samarbeider, deler resurser og tar vare på hverandre, noe jeg syntes passet fint som konsept til Sommerlystvegen.

Formasjonen i vestibylen omslutter betrakteren og fremstår som et sammenhengende verk. Fra store former høyt oppe som ønsker deg velkommen inn i bygget, til bittesmå tegninger som strekker seg helt fra gulvet, innover, og opp trappen, oppdager man mer av dette nettverket som forgrener seg på Sommerlystvegen.

Verket består av syv mindre deler på ene veggen, som til sammen danner noe som oppleves som en organisk form, kanskje tverrsnittet av en trestamme.

På den andre veggen er det montert tre mindre former. Verkene knyttes sammen ved hjelp av et organisk mønster og som kan assosieres med vekstformasjoner, til tre-celler, eller et mycelnettverk. Det er denne ideen om en tilknytning som står sentralt, i tillegg til å skape et godt miljø der deltakelse og fellesskap er viktig.

Jeg liker at arbeidene kan ha mange forskjellige meningsveier, og jeg har alltid tenkt at verket ferdigstilles av den som ser det; i dette tilfellet beboere, ansatte og besøkende.