Ascending descending arena
SEPERATUTSTILLING

TROMSØ KUNSTFORENING

2006

Fra pressemelding: Sommerutstillingen 2006 i Tromsø Kunstforening viser to separatutstillinger av kunstnere som arbeider innenfor totalt ulike medier og teknikker. Likevel knyttes utstillingene sammen gjennom noen fellesnevnere. Begge tar utgangspunkt i det konseptuelle, i tematikken livets syklus, sirkelen, og med svært bevisst fokus på det estetiske. Felles er også adopsjonen av grafittiens estetikk og taggerens teknikk.

Hege Liseth arbeider konseptuelt med maleri. Noen av dem enkeltstående maleri, mens andre utarbeides som installasjon hvor de ekspanderer utover maleriets rammer og utover vegg og tak.

Liseths malerier er bygget opp lag på lag med repetisjoner, tilløp til mønstre og fri fabulering i tynne transparente malingslag. Billedelementene kan bli til en uendelig rekke av figuralitet som vokser utover rammekanten og befinner seg både utenfor og innenfor verket på samme tid, som om vi ser kun en bit av et større bilde, og som kan gi assosiasjoner til vekst eller sykluser.

Serier av arbeider blir deler av samme verk, og hvert enkelt arbeid forholder seg til hverandre som deler av en helhet. Rommet og montering blir en del av verket.

Maleri-installasjonen fremstår som et romlig maleri som innlemmer betrakteren. På denne måten retter Liseth også fokus på publikums aktive rolle som betrakter. Man får en følelse av luftighet, nesten som om man svever blant sirklene og mønstrene, i et visuelt språk som beveger seg mot noe som påkaller et mangfold av assosiasjoner.

Vekslingen mellom ”olje på lerret” og ”direkte på vegg” er for Liseth en ny måte å jobbe med maleri på, og som hun har ønsket å utforske ytterligere. Motsetningsfylte komponenter åpner for nye spørsmål når det konstante, faste og evige maleriet blir satt opp mot det romavhengige og tidsbegrensede maleriet på veggen.

Liseth benytter gjerne levende vekster i sine installasjoner. Hun er opptatt av at naturens lovmessigheter og menneskets ufravikelige tilknytning til den. I Tromsø Kunstforening planter hun frø som vil spire og gro gjennom hele utstillingsperioden.

Hege Liseth har sin kunstneriske bakgrunn fra Chelsea College of Art and Design, London, og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.